۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
مرکز اطلاعات دانش آموختگان
       
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 
  قابل توجه دانشجويان در شرف فراغت از تحصيل
 
 
                         - بدين وسيله به اطلاع مي رساند جهت انجام امور فراغت از تحصيل علاوه بر تسويه حساب 85 درصد سهم مركز، تسويه بودن شهريه 15 درصد( حق ستاد ) الزامي است. در غير اينصورت روند فارغ التحصيلي متوقف خواهد شد (دانشجوياني كه امتحان معرفي به استاد دارند، حتمأ بعد از ثبت درس معرفي به استاد در سامانه سجاد 15درصد حق ستاد را بررسي نمايند).
 
 
 
                         - بدين وسيله به اطلاع مي رساند چنانچه دانشجويي با اخذ معرفي به استاد( دروس داراي واحد نظري ) فارغ التحصيل ميشود، ضروري است نهايتأ ظرف مدت 1 هفته پس از ثبت همه نمرات خود در سامانه سجاد هماهنگي هاي لازم را جهت اخذ درس با واحد آموزش داشته باشد.

 
 
  واحد فارغ التحصيلان  95/03/11
 
***********************************************************************
 
  قابل توجه كليه دانش آموختگان مركز - گواهينامه هاي موقت صادر شده
 
 
مراحل دريافت گواهينامه موقت :
                          1- مراجعه يا تماس با واحد فارغ التحصيلان جهت نهايي نمودن پرونده .
                          2- اطمينان از تسويه حساب مالي و امضا شدن پرونده .
                          3- مراجعه به دانشگاه به همراه كارت دانشجويي و يك عدد تمبرجمهوري اسلامي ايران 10000 ريالي از بانك ملي .
 
 
ليست اسامي دانشجوياني كه گواهينامه هاي آنها صادر گرديده و تاكنون جهت دريافت مراجعه ننموده اند :
 
                          سال 1386        سال 1387        سال 1388        سال 1389        سال 1390
 
 
                         سال 1391 - الف        سال 1391 - ب        سال 1391 - پ
 
 
                         سال 1392 - الف        سال 1392 - ب        سال 1392 - پ
 
 
 
  واحد فارغ التحصيلان  94/12/04
 
***********************************************************************
 
  قابل توجه دانشجويان در شرف فراغت از تحصيل، ليست ذيل
 
 
خواهشمند است جهت بررسي و رفع هرگونه نقص در پرونده به واحد خدمات آموزشي(خانم متين فر) مراجعه نماييد، در غير اينصورت مسؤليت عدم انجام امور فراغت از تحصيل به عهده ي خود دانشجو مي باشد.
 
مدارك لازم جهت انجام امور فراغت از تحصيل:
 
1- كپي تمام صفحات شناسنامه به صورت واضح و خوانا.
2- كپي كارت ملي به صورت واضح و خوانا.
3- كپي كارت پايان/معافيت از خدمت براي آقايان( الزامأ پشت و روي آن).
4-عكس زمينه سفيد و غير اسكني(براي خانمها با مقنعه مشكي با حفظ حجاب اسلامي).
5-اصل ديپلم براي دانشجويان مقطع كارداني.
6-اصل گواهي موقت كارداني براي دانشجويان كارشناسي(دانشجوياني كه مقطع قبلي آنها غير از مراكز علمي-كاربردي ميباشد موظف به ارائه اصل دانشنامه ميباشند به استثناي دانشجويان نظام فني و حرفه اي)
7-براي دانشجويان كارداني تأييديه تحصيلي مدرك ديپلم (تهيه شده از دفتر پستي و يا پيشخوان)
8-براي دانشجويان كارشناسي تأييديه تحصيلي و ريزنمرات واضح و خوانا از دانشگاه مقطع كارداني.

 
 
كارداني مهر 93
1 اسماعيل فضلي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
2 حسين رحيمي جيرندهي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
3 ياسر حسني علمداري كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
4 فاطمه عالي كلوكاني كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
5 اميد عمراهي كاديجان كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
6 حسين اخوان كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
7 علي رضا لشگري كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
8 سيامك ملكي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
9 پدرام پوشين كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
10 مونا احمدي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
11 حبيب بيات كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
12 مهدي كريمي اذر كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
13 حسين صبري كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
14 حميدرضا ابباريكي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
15 پژمان فاطمي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
16 افشين واشقاني فراهاني كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
17 محمدحسين ميرزاخاني كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
18 محسن صادقيان طرقي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
 
كارشناسي مهر 93
19 حسين حسين زاده پسنديده كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
20 حسن عطايي پيران كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
21 ليلا اخوي ثمرين كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
22 ساناز سادات حسن پور تكيه كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
23 ارزو يگانه محمدي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
24 سعيد شربت دار كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
25 منوچهر حيدر كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
26 ليلا جوادي ارم كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
27 مه نوش دست مزد كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
28 حجت اله برزگري كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
29 محسن اشتري كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
30 فاطمه رحمتي مياندهي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
31 محمد سليمي مقدم كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
32 سيدمحمدمهدي مسعودي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
33 كورش رضايي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
34 ندا گودرزي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
35 جواد چاشني اصل كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
36 بيژن صالحي پور باورصاد كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
37 افاق صفري دانالو كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
38 زهرا چوبدار كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
39 ياسمين اميرايناللوي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
40 حسين غيورفر كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
41 آزاده مسلمي پور لالمي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
42 علي اقتصاد كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
43 مهرشاد بالار كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
44 حميد رضا ناحي دارياني كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
45 مهري حاجوي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
46 زهرا عطايي اوغاني كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
47 شمسي رحيمي پور لاشه كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
48 محمدرضا حسن پور كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
49 حميد رضا سميعي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
50 علي سالاركيا كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
51 عباس ملك لو كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
52 هادي فرزين مهر كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
53 جواد كلايي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
54 ربابه بنكدار كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
55 مهرشاد اقتداري نائيني كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
 
مهندسي فناوري مهر 93
56 علي زارعي مهندسي فناوري صنايع شيميايي
 
كارداني 922
57 محمد ابراهيميان كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
58 علي محسني فر كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
59 حميد عزيزي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
60 محمدرضا بخشنده كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
61 فايزه قدبيگي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
62 حسن اقدامي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
63 علي اكبر احمدي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
64 سميه زمان زاده اغجه كهل كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
65 ميثم احمدي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
66 مصطفي حاجت مند مقدم پاسكه كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
67 صادق محمودي علايي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
68 محمدرضا رضايي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
69 حسين اقايي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
70 نسيم وزيري كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
71 حميدرضا مهناني كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
72 سيداميرمحمد غفوري كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
 
كارشناسي 922
73 تقي علي نژاد كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
74 روشنك جانجاني كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
75 سهيلا لشگري ضيابادي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
76 زينب سلماني ورزقاني كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
77 سيمين اكبرزاده انوريان كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
78 عليرضا مخصوصي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
79 مرضيه پيش فنگ كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
80 اكرم كاظمي فرد كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
81 پرستو باغبان كاشاني كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
82 منصور عليزاده كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
83 مهدي جعفري كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
84 ناهيد ميرزايي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
85 احمدرضا خوبرو كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي
86 رضا حيدري كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
 
مهندسي فناوري 922
87 نسرين رضايي مختار مهندسي فناوري صنايع شيميايي
 
كارداني فني 921
88 فاطمه ياسمن كارداني فني شيمي آزمايشگاهي-شوينده ها،آرايشي و بهداشتي
 
كارداني 921
89 سمانه سليماني فرد كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
90 محسن مختاريان كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
91 فاطمه يزدان پرست كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
92 مهرناز شبابي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
93 بهزاد حنيفه پور فركوش كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
94 ماهينه درخشاني كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
95 اميرحسين باقري كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
96 رضا قاسمي مورودي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
97 سميه مهديقلي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
98 محمدحسين بهداني كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
99 احمد زارعي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
100 هديه سادات هاشمي اونجي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
101 الناز احمدي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
102 هانيه رضايي شيرزاد كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
103 زهرا دارابي اشرف آبادي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
104 حميدرضا جغتايي كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري صنعتي
105 فهيمه مومني كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
106 امين لروند كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
107 محمدعلي محتشمي زاده كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
108 سعيد رستگار كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
109 مجتبي عبدالوند كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
110 مريم سبزواري كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
111 اميرحسين ملكي كارداني حرفه اي مديريت كسب و كار
 
كارشناسي 921
112 هادي عبداللهي متانكلائي كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
113 پريسا بختياري شاهين كارشناسي حرفه اي حسابداري-حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
114 نجمه شاه چراغي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
115 محمدرضا پرويزي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
116 مهرناز بيطرفان كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
117 عزيز خاني كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
118 فرزاد عبداللهي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
119 محسن بقايي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
120 بنيامين باقرابادي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
121 نجمه حميدي كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
 
كارشناسي 912 
122 سارا سبك خيز كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
123 ركسانا معصومي كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات صنعتي
124 امير جوانمرد كارشناسي حرفه اي مديريت تبليغات-تجاري
 
 
واحد فارغ التحصيلان  95/03/11
 
1395/03/11 تاریخ:
4891 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس ایمیل شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیتی  
 
تهران – خیابان ولیعصر – پایینتر از زرتشت – کوچه امینی – پلاک ۱۸نقشه سایت|پیوندهای مرتبط|پرسش های متداول|پیشنهادات|ارتباط با ما|صفحه اصلی
 
 
کد پستی : 1415863539
تلفن : 1~88918350 - 88913209 - 88912208 - 88807200
فکس :  88910822

تعداد بازدیدکنندگان امروز 40
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 77
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 975690
تعداد کاربران حاضر 1
تعداد اعضای حاضر 0
    کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی گلرنگ می باشد

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گروه صنعتی گلرنگ،علمی کاربردی،دانشگاه گلرنگ،دانشگاه علمی کاربردی،مرکز علمی کاربردی،گلرنگ،پذیرش دانشجو،بدون کنکور،شهریه،تابستان،ترم،پودمان،کارشناسی،کاردانی،آموزش،آزمایشگاه،دعوت به همکاری،استخدام،دانش آموختگان،فارغ التحصیلان

Powered by DorsaPortal