دفتر ارتباط با صنعت مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشجویان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندیهای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای نیازهای جامعه گام بر میدارد.

هر چند دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، با این وجود، توجه به کسب مهارت‌های فنی و مهندسی در کنار این دانش‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وجود آزمایشگاه‌های متعدد و گذراندن دوره‌های علمی و آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها بخشی از فرآیندهای کسب مهارت را فراهم می‌آورد. با این وجود، توسعه روزافزون و سریع فناوری‌ها و تنوع تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی و تحقیقاتی در صنایع، لزوم به کارگیری روش‌های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان را ضروری می‌سازد. واحد کاربینی و کارآموزی برای آشنایی فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی با دستگاه­های مرتبط به رشته تحصیلی آنها که هم ماهیت آموزش و هم ماهیت ارتباط با صنعت دارند برنامه­ ریزی و فعالیت می­کند.

همچنین دانشگاه  طی هماهنگی با صنایع مختلف، دانشجویان سال آخر و در آستانه فارغ‌التحصیلی را جهت گذراندن دوره‌ های کارورزی و حضور یافتن در محل کار همانند یک شاغل معرفی نماید تا ضمن آشنایی با محیط‌های شغلی، صنعت نیز در صورت نیاز بتواند از میان ایشان افرادی را استخدام نماید.

 

همچنین برای قسمت عملی دروس نظری عملی یا دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دانشجویان از نزدیک توسط مربی  با دستگاهها آشنا و به صورت عملی و مهارتی کار را تجربه میکنند.