• * برنامه امتحانات نیمسال اول تحصیلی:

جهت اطلاع از تاریخ دقیق امتحانات به سامانه آموزشی هم آوا مراجعه نمایید.

امتحان 991

 • تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
     
  15/11/99 لغایت 24/11/99 انتخاب واحد توسط دانشجویان
  25/11/99لغایت 02/12/99 درخواست میهمان
  25/11/99 شروع کلاس ها
  09/12/99لغایت13/12/99 حذف و اضافه
  09/12/99 لغایت 15/12/99 تمدید درخواست میهمان
  16/12/99لغایت25/12/99 بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

   

   

   

  امتحانات : 29 خرداد لغایت 11 تیر 1400   شروع آزمون متمرکز :13تیر لغایت 22 تیر  
  تجدید نظر نمرات :19خرداد لغایت 21تیر   بازه تجدید نظر:27/3/1400 لغایت 29/3/1400  
  رسیدگی به تجدید نظر:22خرداد لغایت 23تیر 1400   رسیدگی به تجدید نظر:30/3/1400 لغایت 31/30/1400  
  ثبت نمرات :29خرداد لغایت 18 تیر   ثبت 6 نمره کلاسی :تا 26/03/1400