سامانه جامع آموزشی دانشگاه، هم آوا، به عنوان سامانه متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت انجام تمامی امور در تمامی مراکز علمی کاربردی معرفی گردیده است. دانشجویان گرامی لازم است جهت تمامی امور اعم از ثبت نام، انتخاب واحد، دریافت کارت امتحانات، مشاهده نمرات، اعتراض نمرات، نظرسنجی اساتید، پرداخت های مالی (شامل 15% دانشگاه جامع علمی کاربردی و 85% مرکز)، فارغ التحصیلی و … به این سامانه مراجعه نمایند.

لینک ورود به سامانه آموزشی هم آوا:

https://edu.uast.ac.ir