کارخانه‌های نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی هستند که مفهوم نوینی را از هم‌افزآیی برای فعالان زیست بوم نوآوری با خود همراه می آورند.کارخانه‌های نوآوری محل تجمع شرکتهای نوپا یا همان استارتاپ ها هستند و خدمات مورد نیاز و مرتبط با آنها نیز بصورت متمرکز در کنار آنها فراهم می‌شود. قرار است در محیط کارخانه‌ها نوآوری بجوشد و راهکارهای جدید برای حل مسائل موجود ارائه شود.

کارخانه نوآوری، بستری است که در آن، بسیاری از ابزارها و منابع مورد نیاز کارآفرینی شامل زیرساخت ها، مربیان و مشاوران، سرمایه گذاران ریسک پذیر، شتابدهنده ها، خدمات دهندگان به استارتاپها و کسب و کارها، استارتاپها و…، به نوعی بازیگران اصلی اکوسیستم کارآفرینی را در یک فضا گردهم می آورد که برای راه اندازی و توسعه کسب و کار مورد نیازند. هدف از راه اندازی کارخانه های کسب و کار، تجمیع منابع، تسهیل رشد کسب و کارها و افزایش شانس موفقیت آنهاست.

کارخانه نوآوری مجموعه ای غیرانتفاعی‌منطقه ای است برای کمک به فرهنگ پویایی و شکل گیری اجتماع نوآوری؛ مجموعه ای متشکل از کلیه ی فضاها، سازوکارها و ساختارهای لازم برای شکل گیری، رشد و توسعه ی استارتاپها و کسب و کارهای نوآورانه. این مجموعه ی بزرگ با در نظر گرفتن همه ی نیازهای لازم برای رشد یک واحد کسب و کاری کوچک، اقدام به جمع آوری زیرساختها در کنار هم نموده است.

کارخانه نوآوری گروه صنعتی گلرنگ با ایجاد یک کارخانه استارت آپی در نظر دارد  با عرضه محصولات جدید  استارت آپ های مختلفی را راه اندازی و سرمایه گذاری نماید.

وظایف کارخانه نوآوری ارائه مشاوره ,فضای اداری و زیر ساخت برای کسب و کار می باشد

کارخانه نو آوری گلرنگ با شناسایی استارت آپ ها در حوزه های مختلف ؛ سرمایه گذاری و تجاری سازی این استارت آپ ها را به عهده میگیرد.

* استارت آپ های در حال اجرا:

1- جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی

2-استارت آپ های آماده سرمایه گذاری

3-استارت آپ دانش آموزی

4-استارت آپ محصولات FMCG