*سرفصل:

سرفصل بازاریابی

هدف :

هدف از برگزاری دوره کاردانی حرفه ای بازاریابی تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمدی است که بتواند قسمتی از نیازهای هرم شخصی شخص سازمان شرکت را در بخش تکنیکی تامین کند تا کمبود نیاز های کشور در این زمینه جبران شود.

ضرورت و اهمیت

تحقق اهداف فوق و تکمیل فرایند زنجیره تامین از طریق برنامه ریزی خاص این دوره و گذراندن دروس نظری و مهارتی امکان پذیر خواهد بود.

 قابلیت ها و مهارت های فارغ التحصیلان:

توانایی برقراری ارتباط مفید و موثر با مشتریان،تامین کنندگان ،تولید کنندگان،توزیع کنندگان و گروه های ذی نفع

توانایی شناسایی مزیت ها ،ضعف ها و ویژگیهای واحد صنفی خود و رقبا و آشنایی با فرصت و تهدیدهای محیطی

توانایی انتخاب ابزارها و روشهای تبلیغات متناسب با شرایط بازارهای هدف