کاردانی مدیریت کسب و کار

هدف از برگزاری دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است .طی این دوره دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار مهارتهای لازم برای اداره واحد های صنفی تولیدی ،خدمات فنی ،خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند.