• تعریف و هدف:دوره کاردانی فنی شیمی صنعتی دوره ای است که بر اساس نیاز کشور تدوین شده و هدف آن تربیت نیروی انسانی به منظور انجام کار در آزمایشگاه ها و صنایع شیمیایی کشور و نیز آشنایی کلی با آخرین تکنولوژی های پیشرفته می باشد.

 

  • ضرورت و اهمیت :با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع شیمیایی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و لزوم استفاده از آنها و تنوع تخصص های لازم در اداره تولید و کنترل این صنایع و کمبود افراد کارآمد ,اجرای این دوره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .

 

  • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:

 -توانایی شناخت محصولات شیمیایی

-توانایی بکارگیری لوازم آزمایشگاهی و کاربرد آن

-توانایی استفاده از ماشین آلات صنعتی

-توانایی اجرای نظام های کنترل کیفیت و نمونه برداری

-توانایی انجام آزمایش های مربوط به شیمی

 

  • مشاغل قابل احراز:

-سرپرستی آزمایشگاههای صنایع شیمیایی

-کاردان آزمایشگاههای شیمی صنعتی

-کاردان کنترل کیفیت پژوهشی

-سرپرست کنترل کیفیت در هریک از آزمایشگاههای شیمی صنعتی