• سرفصل

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

این رشته نیاز عصر کنونی کلیه مدیران سازمان ها در رده های مختلف و مشاورین مدیریت به ویژه گروهی که بیشتر مسائل راهبردی سازمان ها را مورد توجه قرار می دهند به شمار می رود.توانمندسازی و تجهیز مدیران موسسات سازمان های دولتی و خصوصی مشاورین ارشد مدیریت و مسئولان طرح های تحول  سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی کسب و کار و ارتباط آن با مسائل گوناگون سازمان و مدیریت از مهمترین اهداف این رشته به شمار می آید.

  • هدف:

دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار مجموعه ای از قابلیت هایی است که فرد را برای تامین و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد کشور و مدیریت واحد های کسب و کار و تغییر و متناسب سازی ساختار آنها در بازار تربیت مینماید.

هدف از اجرای این دوره ارتقای شاخص های موصوف نیاز به تربیت مدیران دلسوز ،دانش مور ،مجرب،توانمد و دارای مهارت های مدیریتی لازم میباشد که در دوره های کاردانی و کارشناسی مدیریت کسب و کار است.

  • ضرورت و اهمیت:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور ،فعالان اقتصادی به تدریج در حال درک حساسیت و ارزش مدیریت کسب و کار شده اند و با توجه به معرفی کارآفرینی در چند سال اخیر و آشنایی مردم و شرکت ها به اهمیت رقابت در عرصه جهانی ،رویکرد به مقوله مشتری مداری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.بنابر این آینده ی این رشته در ایران به علت جهانی شدناقتصاد و ظهور فعالیت های کارآفرینانه در عره کسب و کار درخشان خواهد بود.

  • قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

مدیریت واحد های کسب و کار متناسب سازی ساختار آنها در بازار

آموزش مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

تاسیس و راه اندازی واحد های کسب و کارجدید

به کارگیری قوانین و مقررات کسب و کار

استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه ی محیط کسب و کار

برنامه ریزی برای توسعه واحد های کسب و کار

طراحی و توسعه محصولات جدید

  • مشاغل قابل احراز:

مدیر کسب و کار

مدیر اجرایی

مدیر برند

مشاور بازاریابی خدمات

مدیر پژوهش و توسعه بازار