نمایش 1-10 از 43 نتیجه

همایش تجاری سازی اختراعات – ابتکارات و استارت آپ های

تیر 12, 1400
2

  شواهد متعدد حاکی از آن است که علیرغم تعداد کثیر اختراعات و ابتکارات، تنها درصد اندکی از آنها تجـاري شـده و بـه ایجـاد کارآفرینی و رفاه عمومی منجر شده اند. بر این اساس،دانشگاه گلرنگ در راستای مسئولیت اجتماعی خود …