نمایش 1-10 از 44 نتیجه

حمایت از چاپ کتاب در مرکز علمی کاربردی گلرنگ

تیر 12, 1400
0

حمایت از چاپ کتاب در مرکز گلرنگ مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ به منظور اشاعه فرهنک کتاب و کتاب خوانی و تقویت کتابخانه های حقیقی و حقوقی و به منظور قدردانی از زحمات نویسندگان و مولفان و در راستای …